Emnebank

Undervisning

S. Stress

”Stresshåndtering”
Fysioterapeut Dorit Søhus Sickmann
Mail: sickmann@mail.dk
Telefon: 22395774
http://www.fys3450.dk
Facebook Stress Behandling og Rådgivning.

1. De nyeste undervisere 2017

NYE UNDERVISERE 2017

 Ane Hassani, jeg er sygeplejerske i Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune.
Jeg er ansat i en nyoprettet stilling som forløbskoordinator/socialsygeplejerske, for blandt andet at hjælpe med til, at flere sårbare borgere med kræft får glæde af vores rehabiliteringstilbud.
I den forbindelse kunne jeg ønske mig at få en kontakt til jer, så vi kunne aftale et besøg, hvor vi hilser på hinanden og drøfter, om der er basis for et samarbejde.

Det kunne sagtens være kombineret med et besøg her med information og rundvisning, afholdelse af et RIV møde.

Tlf. +45 8220 5800
Tlf. direkte +45 21547874
aha@kraeftcenter-kbh.dk
www.kraeftcenter-kbh.dk

NYE UNDERVISERE 2016

 • Fodterapi.
  Kommer gerne i RIV grupperne og fortæller om almindelig fodterapi, men også om årsager til fodens smerter, og fejlstillinger/belastninger af senerne i foden og om hvad hun som fodterapeut kan tilbyde patienterne.
  Trine Rud
  se mere her

  Mobil   29 72 70 57
  Mail:  
  info@søborgfodterapi.dk
 • Mindfullnesslaughingbuddha
  Læge Trine Rønnov
 • Se mere her http://trineroennov.dkKontakt : roennov@dadlnet.dk
  Mob.: 23462402

NYE UNDERVISERE 2015

 • ”Allergi i almen praksis”
  Læge Peter Plaschke
  pp@email.dk
 • ”Åben anonym rådgivning på Bornholm”
  Socialrådgiver Allan Kofod
  Allan.kofod@brk.dk
 • ”Kræftrehabilitering”
  Sygeplejerske Karin Birtø
  Center for Kræft & Sundhed.
  karbir@gmail.com
 • ”Søvnapnø og CPAP behandling”
  Sygeplejerske Christina Basse
  Christina.basse@gmail.com
 • ”Hjælpearbejdet med børn på julemærkehjemmet”
  Forstander Lene Schou
  Julemærkehjemmet i Ølsted
  Lene.schou@julemaerket.dk
 • SHS ( specialiseret hjemmesygepleje) teamet i Ballerup/Furesø/Herlev
  Anne Marie Bergstrøm Mølbæk
  Anne-marie.bergstroem.moelbaek01@regiohh.dk
 • ”Sygepleje på Grønland”
  Sygeplejerske Henne Fleron
  hannefleron@yahoo.com

 

 

A. Almen medicin

”Søvnapnø og CPAP behandling”
Sygeplejerske Christina Basse
Christina.basse@gmail.com
Diabetes
Diabetes sygeplejerske Kirsten Simonsen, har et stort ønske om – og lyst til – at undervise lige netop i RIV’s regi, ønsker “udveksling” imellem primær og sekundær sektor.
Kontakt Kirsten Simonsen   tlf. 60897355
Klinisk sygeplejespecialist i type 2 diabetes fra Steno Diabetes Center
Konsultations sygeplejerske Tine Kihl
Mail til: tine.kihl@ramram.dk
Telefon: 2927 2214
Allergi og høfeber
Universitetsparken 4, 4000 Roskilde.
Rådgivningschef Betina Hjorth, Astma Allergi Danmark Astma Allergi Foreningen;
Mail til: bh@astma-allergi.dk
Telefon: 4343 5911
KOL
Kildebakkegårds Allé 168, 2860 Søborg.
Konsultationssygeplejerske Lise Piontek
Telefon: 2093 4535

 

D. Demens

“Gentofte Kommunes tilbud til demente og deres pårørende”
Kontakt : Sygeplejerske og demens koordinator Majbritt Joost
Mail til: mjbo@gentofte.dk
Telefon: 39 80 65 55

 

D. Dermatologi

”Sårbehandling”
Maria Plaschke –
Sårspecialist og hjemmesygeplejerske
plaschkemaria@gmail.com

 

Hudkræft, solskader, analeksem, dermatologiske sygdomme
Spec.læge Ida Marie Stender
Mail til: stender@dadlnet.dk

Telefon: 3963 1182
Fax: 3963 3070

 

 

E. Etik

Sorg og Etik
Pårørende til alvorlig syge
Sognepræst Katrine Lilleør
Mail til: kbl@km.dk
Ved Katrine Lilleør koster mere end honoraret på 1600 – Men kan forsvares hvis  I slår jer sammen og er flere grupper om denne underviser.
 
Menneskesyn og livsstil
Præst Kim Jacobsen
Mail til: kja@km.dk
Telefon: 4589 1503

F. Forebyggelse/Sundhedscentre

”Spis dig rask – hvad kan kosten bidrage med?”
Anne Seidelin – Kostvejleder, coach og sygeplejerske
www.anneseidelin.dk
anne@seidelin.dk
Telefon: 21859807

”Sundhedspleje til hjemløse”
Bodil Stavad – Sygeplejerske i SundhedsTeam
ld53@sof.kk.dk
Telefon: 27648400

”Rygestop / Substitution”
Lone Just – Sundhedskonsulent
ljust3060@hotmail.com

 

 

 

F. Fysioterapi

“Bækkenet på godt og ondt”
Adressen: Classensgade 37 2. 2100 Kbh Ø
Kontakt : Fysioterapeut  Birthe Bonde
Mail til: birthebonde@mail.dk
Telefon: 3538 3465

”Bevægeapparatet”
”Hvordan håndteres akutte bevægelsesapparatlidelser i telefonen?”
Jacob Westloft – kiropraktor og chef i Westloft kiropraktorerne               

jacob@westloft.dk 


F. Førstehjælp

Hjertestop Inddelt i seancer

1. Teori  / 2. Praktiske øvelser
http://teamkonsulenterne.dk/instruktorer

Sygeplejerske Michael Kammer Jensen
Mail til: kammer.jensen@gmail.com
Telefon: 23727295

 

Hjertestop-instruktør
Anæstesi-sygeplejerske Steffen Jensen
Mail: birgitte-steffen@mail.dk
Telefon: 3965 8969

G. Gynækologi

Fertilitetsbehandling
Gynækolog Svend Lindenberg
Lygten 2C, 4.th., 2400 København NV.
info@copenhagenfertilitycenter.com

Fertilitet
Dansk Fertilitets klinik
Læge Hans Krog
Mail: hans@danfert.dk

Kønssygdomme
Kontaktperson: Robert Holm Jensen fra Sex og Samfund
Gynækologisk overlæge Charlotte Wilken
Mail: rhj@sexogsamfund.dk

 

 

H. Hjerte-kar sygdomme

 EKG
Læge Kaare Rossel, Valmuemarken 26, 2830 Virum.
Sygeplejerske Julie Rossel
rossel.julie@gmail.com
Telefon: 4585 2758

K. Kvalitetssikring/Akkreditering

Kvalitetssikring og akkreditering
Henrik Kousholt – Chefkonsulent i IKAS
hbk@ikas.dk 

M. Misbrug

Rusmiddelbehandling
Brydehuset  i  Ballerup
Ann Dorte Ahrenskjær – Centerleder
ada@balk.dk

Vibeke Hellmann
Infochef Majorgården Alkoholisme (1)
Mail: vibeke-hellmann@majorgaarden.dk
Telefon: 4970 7770

Lænken Roskilde
Ringstedvej 18 1 tv, 4000 Roskilde.
Alkoholisme (2)
Mail: roskilde@laenke-ambulatoriernr.dk
Telefon: 3945 5600

Blå Kors, Tåstrup
Mail: blaa-kors-pensionat@htk.dk
Telefon: 4399 8171

 

N. Neurologi

Den Svære Hovedpine
Kontakt: Sygeplejerske Annette Rasmussen eller Annette Jonasson
Dansk Hovepinecenter, Glostrup Hospital
Mail: hovedpine@regionh.dk
Telefon: 3863 2062

 

 

O. Obsterik

Update gravide og nybagte mødre
Jordmoder Birgitte Kruse
Telefon: 2871 0462

Overlæge og speciallæge i gynækologi og obstetrik
Helle Zingenberg
Mail: info@ultralydklinikken.dk
Telefon: 3332 4045

O. Onkologi

Kræftrehabilitering
Sygeplejerske Karin Birtø
Center for Kræft & Sundhed.
karbir@gmail.com

Kajaktilbud til kræftramte
Kajakklubben PALO i Charlottenlund
Erik Bidsted
erik.bidsted@gmail.com

Brystkræft – at være behandler og patient
Mette Riis Thomsen – praksispersonale
metteriisthomsen@gmail.com

Palliation
Eva Glud – Overlæge
eva.glud@regionh.dk

Kræftramte patienter
Sundhedscenter for kræftramte
Telefon: 2637 3729

Den palliative aflastningsenhed København;
Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerparken 49, 2400 NV.
Afdelingssygeplejerske Hanne Bech, Palliativ enhed København.
Telefon: 3954 9390

Hospice Sjælland
Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde
Tina Nørbæk
Mail: hsjtno@hosj.dk
Telefon: 4676 2929

Kræft i almen praksis
Praktiserende læge Tom Simonsen
Mail: tomsimonsen@dadlnet.dk
Telefon: 4364 1008
Fax: 4364 4212

 

O. Ophtalmologi

 

Øjensygdomme
Øjenlægerne Glostrup Centrum Markus Diamant & Niels Rath
Mail: ojenlaegerne@live.dk
Telefon: 4320 7040

 

Øjensygdomme
Øjenlæge  Kenn Ninn-Pederen
Telefon: 3649 1200

 

O. Osteoporose

Hvordan finder vi risikopatienterne? Forebyggelse og behandling
Peter Lerche
Mail: lerche@dadlnet.dk
Telefon: 4399 3570
Fax: 4399 3570

 

 

O. Otologi

ØNH sygdomme
Henrik Orkild – Speciallæge
henrikorkild@gmail.com


P. Psykiatri

Stress
Jens Anders Andersen
Beskæftigelseskonsulent
jens.a66@hotmail.com

Kostens betydning for ADHD
Ernæringsterapeut Karen Nørby
Mail: info@karennorby.dk
Telefon: 5657 8036
Mobil: 2752 9036

Spiseforstyrrelser
BBH; Børne- & Ungdomspsykiatriske afd.
Kontakt: Afd. sygeplejerske Rikke Weinreich
Mail: rikke.weinreich.mortensen@regionh.dk
eller privat: bisse-rikke@email.dk
Telefon: Direkte 38 64 10 34 / 38 64 10 31

Teenagere
Psykolog Michael Kaster
Knabrostrædet 3 2 th., 1210 København K
Mail: michael@kaster.eu

P. Pædiatri

Behandling og træning af børn født med cerebral parese
Helene Elsass Centret, Holmegårdsvej 28, 2820 Charlottenlund
Leder Peter Esben Bilde
Mail: pe@elsasscenter.dk
Telefon: 39658500

Tykke børn
Julemærkehjemmet Kildemose, Kildemosevej 15, 310 Ølsted
Forstander Lene Schou
Mail: kildemose@julemaerket.dk
lene.schou@julemaerket.dk
Telefon: 47 74 91 35

Besøg Ronald Mc Donald huset ved RH og se hvordan huset fungerer
RH, Juliane Mariesvej 12, 2100 København Ø
Chef Karen Hansen
www.rmhus.dk
Telefon: 3524 5000

Børn og fedme
Centerholmen 14, 1., 2670 Greve
Praktiserende læge Pia Müller
Telefon: 4390 2264

Spiseforstyrrelser hos børn og unge
Annette Hillersborg
Sygeplejerske, klinisk sygeplejespecialist
Herlev Hospital – Børneafdeling E 110
Herlev Ringvej 75
2730  Herlev
annette.hillersborg@regionh.dk
Tlf. 38 68 50 23

R. Rejsemedicin

Rejsemedicin og udlandsvaccinationer
Praktiserende læge Bo Gerdes
Mail: Bo.gerdes@dadlnet.dk
Telefon: 4656 1681

 

R. Reumatologi

Leddegigt spondylartrit og psoriasisgigt
Afdelingssygeplejerske, KKHH Anette Brylov
Mail: anettebylov@hvh.regionh.dk
Telefon: 3632 2384
Mobil 5942 3669

 

U. Undervisere i lokale områder

Teamet i Ballerup/Furesø/HerlevSHS
(specialiseret hjemmesygepleje)
Anne Marie Bergstrøm Mølbæk
Anne-marie.bergstroem.moelbaek01@regiohh.dk

Bornholm

Åben anonym rådgivning på Bornholm
Socialrådgiver Allan Kofod
Allan.kofod@brk.dk

Laboratoriets arbejde og rundvisning på Bornholms Hospital
Birgitte Tolstrup – Sekretær
sekr@aasen38.dk


Gladsaxe

Samarbejde mellem lægepraksis og sundhedsplejen i Gladsaxe
Maj-Britt Bockelund – Sundhedsplejerske
bockelund@os.dk

Y. Yderligerede emner

2015
”Sygepleje på Grønland”

Sygeplejerske Hanne Fleron
hannefleron@yahoo.com


”Palliativ behandling” 2014/15

Annette Mortensen – sygeplejerske
(underviser sammen med læge Thomas Gorlen) 
a-kmortensen@post.tele.dk

”Palliation og samarbejde”
Lena Balle – Sygeplejerske                                              lenajepsen1@hotmail.com 

”Kostvejledning til piger med PCO og prædiabetes” 2014/15
Majbritt Engell – Diætist             majbritt@frkskrump.dk 

 

”Stress og smertereducerende yoga”
Piyama Pommer – Yogalærer                           info@yogaforlife.dk 

– ”Fodterapi”
Winnie Lindersson – Fodterapeut
fodterapinv@gmail.com

2014

 • – ”Albertslund Apotek”

  Joo Hanne Poulsen –Farmaceut

  jhp@albertslundapotek.dk

  2014

 • – ”Konflikthåndtering”

  Annegrethe Williams – Formidler

  ag@handypartners.dk

  2014

 • – “Trykkammerbehandling”

  RH; Anlstesi og operationskliniken

  Jeanette Hautorp – ledende lægesekretær

  jeanette.hautorp@regionh.dk

  Telefon: 35453474

  2014

 • – Baggrundsviden

  Rundvisning

  Vridsløselille Statsfængsel

  Afvent – der kommer navn på ny kontakt person

 • Anstalten Herstedvester

  Oversygeplejerske

  Hanne Tarp

  Fortæller om stedet.

  hanne.tarp@kriminalforsorgen.dk

  Direkte tlf.: +45 7255 6531

 • – Mikrobiologi

  Klinisk Mikrobiologisk afdeling

  Herlev Hospital Irene Møller Jensen

  Telefon: 4488 3850

 • – Hospice

  Kontakt : Sosu ass.

  Svendbjerghave Plejehjem Helle Nebelong

  Mail til: plejehjemmetsvendebj@hvidovre.dk

  Telefon: 3649 7090

 • – Baggrundsviden

  Kofoed Skole Karin Larsen

  Telefon: 3268 0200

 • – UTH (Utilsigtede hændelser).

  Lægehuset; Nørre Farimagsgade 33 st th; 1364 K Sygeplejersker og sekretærer

  Telefon: 3313 7086

 • – ”Telefonvisitation”

  Søborg Torv 12,3; 2800 Søborg

  Praktiserende læge Thomas Gorlen

  Telefon: 39 56 00 55

 • – Fra compliance til Concordance/kommunikation

  V Prakt.læge Mette Wanning

  Telefon: 4879 4004

 • – Arbejder med voldtægtsofre, rådgivning & kvinders rettigheder

  www.joan-soestrene.dk

  Joan søstrene

  Mail til: mail@joansoestrene.dk

 • www.museion.ku.dk

  Medicinsk historisk Museum

  Mail til: service@mm.ku.dk

  Telefon: 3532 3800

  Fax: 3532 3816

 • – Donortransplantation

  Sygeplejerske Inger Palfelt, 58 år, blev for 16 år siden Danmarks første koordinator af alle funktioner omkring en organtransplantation fra der er en hjernedød donor til organet eller organerne er transplanteret til en eller flere modtagere.

  Rigshospitalet Donorregistret

  Telefon: 3445 5231

 • – Hjemmehospice/Hospice

  Skodsborg Strandvej 150, 2942 Skodsborg

  Formand for Hospiceforeningen Helge Hagenbo

  Telefon: 4580 8980

 • – Pt. med anden etnisk oprindelsen

  Ulsøparken 1, 5. lejl. 4, 2660 Brøndby Strand

  Prak.læge Lise Dyhr

  Telefon: 4373 1030

 • – Rygestop

  HH rygestopklinikken

  Rygestopinstruktør Pia Hardt Nielsen

  Telefon: 36322173

 • – Bækkenbunden

  Fysioterapeut Anna Margrethe Jacobsen

  Telefon: 3968 2124