Nyheder

Aktiviteter i 2. kvartal 2015

Der har været afholdt flere planlægningsmøder i dette kvartal og 2 grupper skal holde gen-opstartsmøder i september samt en hel ny gruppe, som skal holde

Læs mere

Gruppernes mødeaktivitet 1. kvt. 2014

Der har været afholdt følgende møder i 1. kvartal 2014: Spiseforstyrrelser hos børn Vorter Sår Hjemmesygeplejerskens opgaver Fodterapeutens arbejde ØNH sygdomme Forebyggelse i kommunenSundhedsplejens tilbud

Læs mere

Nordkysten fortæller

Vi haft besøg fra Københavns kommunens Sundhedsteam/sociale gadeplans indsats. Vi havde besøg af to sygeplejersker fra København Kommunes Sundhedsteam/sociale gadeplans indsats som har eksisteret i

Læs mere

Lær Lyngbygruppen at kende

Lyngby-gruppen har i samarbejde med bestyrelsen holdt møde med overskriften:                  Lær Lyngbygruppen at kende   – Der kom 10 deltagere fra speciallægepraksis i omegnen af Lyngby, samt 14 “Lyngby-piger

Læs mere

SIV gruppen fortæller

SIV-gruppen har holdt et spændende møde den 3/2-14. Gruppen var og været på besøg på Hvidovre Hospital, familie ambulatoriet.

Læs mere

Gruppeleder & assistent møde. Afholdes 12 november 2021 kl.9-16

2 fra hver gruppe. Hold øje med info om sted og emne.