U. Undervisere i lokale områder

U. Undervisere i lokale områder

Teamet i Ballerup/Furesø/Herlev SHS
(specialiseret hjemmesygepleje)
Anne Marie Bergstrøm Mølbæk
Anne-marie.bergstroem.moelbaek01@regiohh.dk

 

Tilbud fra Sundhedsplejen
Sundhedsplejerske Camilla Kvanner Aasvang
Montebello Allé 32
3000 Helsingør
ckvanneraasvang@yahoo.com

Bornholm

Åben anonym rådgivning på Bornholm
Socialrådgiver Allan Kofod
allan.kofod@brk.dk

Laboratoriets arbejde og rundvisning på Bornholms Hospital
Birgitte Tolstrup – sekretær
sekr@aasen38.dk


Gladsaxe

Samarbejde mellem lægepraksis og sundhedsplejen i Gladsaxe
Maj-Britt Bockelund – Sundhedsplejerske
bockelund@os.dk

Posted in: Undervisning