Hvad er RIV?

RIV har igennem tiden stået for “Ringe I Vandet”. Bestyrelsen har valgt at ændre dette til:

  • R – Relationsopbyggende
  • I – Inspirerende
  • V – Vidensdeling

RIV i Danmark og Region Hovedstaden havde sin start i 1999, hvorefter ringene har bredt sig.

Nye lokale grupper opstår stadig. Bestyrelsen arbejder for at opretholde og udvikle læring i det netværk, som opstår i de lokale grupper. RIV har fokus på at tilpasse individuelle undervisningsbehov i de lokale grupper, som varetages af vores Gruppeledere/kontaktpersoner, der er ansvarlige for løbende at planlægge og afholde mellem 1-4 møder årligt i tæt samarbejde med gruppemedlemmerne. Mangler du efteruddannelse i dit lokale miljø, så se under GRUPPER, find det lokalområde hvor du er ansat og kontakt gruppelederen. Det eneste der kræves er, at den Praktiserende Læge/ du er ansat ved betaler kontingentet.
Kontingentet fastsættes af PLO-Hovedstaden som også opkræver dette i almen praksis. Ansatte ved Speciallæger er velkomne, speciallægen skal tilmeldes hos PLO-Hovedstaden. Markus Hahn  Tlf. 3544 1083.. 

Gruppelederne/kontaktpersonerne for de lokale grupper inviteres årligt til en fælles faglig dag med læring, networking og erfaringsudveksling.
Al praksispersonale i Region Hovedstaden inviteres desuden til RIV-Årsmøde incl. generalforsamling, med “året der gik”, valg til bestyrelsen og med relevante faglige oplæg ved spændende undervisere som RIV-Bestyrelsen arrangerer.
RIV har været på Facebook siden 2015 som RIV-RegH. Tilmeld dig her.
Alle invitationer annonceres her på hjemmesiden og på Facebook.
Nyhedsbrevet der udsendes ca. 2-4 gange årligt, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til: gitte@riv-regh.dk

Føler du dig inspireret af ovenstående, så henvend dig til RIV-Bestyrelsen – >  her

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Bestyrelsens Vegne
Jane Giessing
Formand