Emnebank

Undervisning

S. Stress

Stresshåndtering
Fysioterapeut Dorit Søhus Sickmann
sickmann@mail.dk
Telefon  22395774
http://www.fys3450.dk
Facebook Stress Behandling og Rådgivning.

Mindfulness/pas på dig selv i en travl hverdag
Læge Trine Rønnov
trine@stresslaege.dk

Personlig førstehjælp mod stress
Stressekspert Rikke Maj Thauer
rikke@thauer.dk

Skru op for arbejdsglæden
Denne underviser koster mere end honoraret på 1600 kr.
men kan forsvares hvis i er min. 3 grupper der slår sig sammen.
Foredragsholder og coach – Rosendahl Coaching
Helene Rosendahl Hillersdal
info@rosendahlcoaching.dk

Mærk efter! – og gør det i tide
Denne underviser koster mere end honoraret på 1600 kr.
men kan forsvares hvis i er min. 3 grupper der slår sig sammen.
Speciallæge Jesper Bay Hansen
jesper-bay-hansen@dadlnet.dk
Telefon  22116997

 

F. Fodterapeut

Smertebehandling af fødder
Fodterapeut Trine Rud Andresen
trinerud@gmail.com
Mobil 29727057

Fodbehandling
Kiropraktor Thomas Sønderkær Meyer
thomas_meyer@hotmail.com

Fødder
Statsaut. fodterapeut Amahlie Friis
amahlie@eriksminde.dk

Fodstatus
Fodterapeut Lore Anastassia Stuhr
info@fodpaadet.dk

A. Almen medicin

Endokrinologisk afd. på Frederiksberg
Overlæge Søren Urhammer
soeren.asger.urhammer@regionh.dk

 

Søvnapnø og CPAP behandling
Sygeplejerske Christina Basse
christina.basse@gmail.com

 

Insulinbehandling
Konsultationssygeplejerske Heidi Dyrberg
heididyrberg@jubii.dk

 

Allergi og høfeber
Universitetsparken 4, 4000 Roskilde.
Rådgivningschef Betina Hjorth, Astma Allergi Danmark, Astma Allergi Foreningen
bh@astma-allergi.dk
Telefon: 4343 5911

Allergi i praksis
Speciallæge Holger Mosbech
h.mosbech@dadlnet.dk

 

Kunsten at glædes i en travl hverdag
Denne underviser koster mere end honoraret på 1600 kr.
men kan forsvares hvis i er min. 3 grupper der slår sig sammen.
Speciallæge Jesper Bay Hansen
jesper-bay-hansen@dadlnet.dk

Den travle hverdag
Cand.psyk. Ove Schroll
ove@schroll.dk

 

KOL
Kildebakkegårds Allé 168, 2860 Søborg.
Konsultationssygeplejerske Lise Piontek
lisapiontek@hotmail.com
Telefon: 2093 4535

D. Demens

Gentofte Kommunes tilbud til demente og deres pårørende
Kontakt : Sygeplejerske og demens koordinator Majbritt Joost
mjbo@gentofte.dk
Telefon: 39 80 65 55

 

D. Dermatologi

Sårbehandling
Maria Plaschke
Sårspecialist og hjemmesygeplejerske
plaschkemaria@gmail.com

Sårbehandling
Sygeplejerske Anne Højen Larsen
c12j@suf.kk.dk

 

Hudkræft, solskader, analeksem, dermatologiske sygdomme
Speciallæge Ida Marie Stender
stender@dadlnet.dk 
Telefon: 3963 1182
Fax: 3963 3070

 

 

 

E. Etik

Sorg og etik
Pårørende til alvorlig syge
Sognepræst Katrine Lilleør
kbl@km.dk
Katrine Lilleør koster mere end honoraret på 1600 kr.
– Men kan forsvares hvis  I slår jer sammen og er flere grupper om denne underviser.
 
Menneskesyn og livsstil
Præst Kim Jacobsen
kja@km.dk
Telefon: 4589 1503

F. Forebyggelse/Sundhedscentre

Spis dig rask – hvad kan kosten bidrage med?
Anne Seidelin – Kostvejleder, coach og sygeplejerske
www.anneseidelin.dk
anne@seidelin.dk
Telefon: 21859807

Kost og forebyggelse
Læge Tobias Schmidt Hansen
tobias.schmidt.hansen@gmail.com

 

Sundhedspleje til hjemløse
Bodil Stavad – Sygeplejerske i SundhedsTeam
ld53@sof.kk.dk
Telefon: 27648400

 

Rygestop / Substitution
Sundhedskonsulent Lone Just
ljust3060@hotmail.com

 

 

 

F. Fysioterapi

Bækkenet på godt og ondt
Adressen: Classensgade 37 2., 2100 Kbh Ø.
Kontakt : Fysioterapeut  Birthe Bonde
birthebonde@mail.dk
Telefon: 3538 3465

Bevægeapparatet
Hvordan håndteres akutte bevægelsesapparatlidelser i telefonen?
Jacob Westloft – kiropraktor og chef i Westloft Kiropraktorerne
jacob@westloft.dk

 

F. Førstehjælp

Hjertestop – Inddelt i seancer

1. Teori  / 2. Praktiske øvelser
http://teamkonsulenterne.dk/instruktorer

Sygeplejerske Michael Kammer Jensen
kammer.jensen@gmail.com
Telefon: 23727295

 

Hjertestop-instruktør
Anæstesi-sygeplejerske Steffen Jensen
birgitte-steffen@mail.dk
Telefon: 3965 8969

G. Gynækologi

Fertilitetsbehandling
Gynækolog Svend Lindenberg
Lygten 2C, 4.th., 2400 København NV.
info@copenhagenfertilitycenter.com

Fertilitet
Dansk Fertilitets Klinik
Læge Hans Krog
hans@danfert.dk

Fertilitetsbehandling og -udredning
Fertilitetsklinikken Trianglen
Overlæge, dr.med. Kåre Rygaard
kaare.rygaard@dadlnet.dk

 

 

Gynækologi i speciallægepraksis
Speciallæge i gynækologi/obstetrik, ph.d. Tri Huu Nguyen
tri@dadlnet.dk

Overgangsalderen
Speciallæge Birgit Arentoft
b.arentoft@speciallaege.dk

P-piller og overgangsalder
Speciallæge Christine Felding
ch.felding@dadlnet.dk

 

Kønssygdomme
Kontaktperson: Robert Holm Jensen fra Sex og Samfund
Gynækologisk overlæge Charlotte Wilken
rhj@sexogsamfund.dk

 

Kønssygdomme
Læge Jacob Peter Tolstrup
Klinik for Kønssygdomme
jacob.peter.tolstrup@regionh.dk

Kønssygdomme
Læge Jesper Grønlund Holm
jespergholm@gmail.com

 

 

H. Hjerte-kar sygdomme

EKG
Læge Kaare Rossel, Valmuemarken 26, 2830 Virum.
Sygeplejerske Julie Rossel
rossel.julie@gmail.com
Tlf: 4585 2758

Hjertesygdomme
Speciallæge Søren Strange
Hold-an Vej 5, 2750 Ballerup
strange@hjerteklinikken.dk

Den kardiologiske Patient
md, PhD, post.doc. Martina de Knegt
martinadeknegt@gmail.com

K. Kvalitetssikring/Akkreditering

Kvalitetssikring og akkreditering
Henrik Kousholt – Chefkonsulent i IKAS
hbk@ikas.dk

Akkreditering i almen praksis
Læge Gitta Trier
gittatrier@dadlnet.dk

M. Misbrug

Rusmiddelbehandling
Brydehuset  i  Ballerup
Ann Dorte Ahrenskjær – Centerleder
ada@balk.dk

 

Vibeke Hellmann
Infochef Majorgården Alkoholisme (1)
Mail: vibeke-hellmann@majorgaarden.dk
Telefon: 4970 7770

Lænken Roskilde
Ringstedvej 18 1 tv, 4000 Roskilde.
Alkoholisme (2)
Mail: roskilde@laenke-ambulatoriernr.dk
Telefon: 3945 5600

 

Blå Kors, Tåstrup
Mail: blaa-kors-pensionat@htk.dk
Telefon: 4399 8171

 

N. Neurologi

Den Svære Hovedpine / Migræne
Kontakt: Sygeplejerske Annette Rasmussen eller Annette Jonasson
Dansk Hovepinecenter, Glostrup Hospital
hovedpine@regionh.dk
Telefon: 3863 2062

 

 

O. Obsterik

Update gravide og nybagte mødre
Jordmoder Birgitte Kruse
Telefon: 2871 0462

 

Overlæge og speciallæge i gynækologi og obstetrik
Helle Zingenberg
info@ultralydklinikken.dk
Telefon: 3332 4045

 

Det nyfødte barn
Sundhedsplejerske/underviser Eva T. Lisse
eva.toftkaer.lisse@gmail.com

O. Onkologi

Kræftrehabilitering
Sygeplejerske Karin Birtø
Center for Kræft & Sundhed
karbir@gmail.com

Kajaktilbud til kræftramte
Kajakklubben PALO i Charlottenlund
Erik Bidsted
erik.bidsted@gmail.com

Brystkræft – at være behandler og patient
Mette Riis Thomsen – praksispersonale
metteriisthomsen@gmail.com

Palliation
Overlæge Eva Glud
eva.glud@regionh.dk

Kræftramte patienter
Sundhedscenter for kræftramte
Telefon: 2637 3729

Den palliative aflastningsenhed København
Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerparken 49, 2400 NV.
Afdelingssygeplejerske Hanne Bech, Palliativ enhed København
Telefon: 3954 9390

Kræft i almen praksis
Praktiserende læge Tom Simonsen
tomsimonsen@dadlnet.dk
Telefon: 4364 1008
Fax: 4364 4212

 

Hospice Sjælland
Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde
Tina Nørbæk
hsjtno@hosj.dk
Telefon: 4676 2929

Hospice og udgående Hospiceteam
Sygeplejerske Lene Pedersen
leneped@live.dk

Arresødal Hospice
info@arresoedal-hospice.dk

 

O. Ophtalmologi

Øjensygdomme
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Markus Diamant & Niels Rath
ojenlaegerne@live.dk
Telefon: 4320 7040

Øjensygdomme
Speciallæge i øjensygdomme Steen Peter Vangsted
peter@vangsted.com

 

O. Otologi

ØNH sygdomme
Henrik Orkild – Speciallæge
henrikorkild@gmail.com

 

P. Psykiatri

Stress
Jens Anders Andersen
Beskæftigelseskonsulent
jens.a66@hotmail.com

Kostens betydning for ADHD
Ernæringsterapeut Karen Nørby
Prisen overstiger RIV’s honorar – slå evt flere grupper sammen

info@karennorby.dk
Telefon: 5657 8036
Mobil: 2752 9036

Spiseforstyrrelser
BBH; Børne- & Ungdomspsykiatriske afd.
Kontakt: Afd. sygeplejerske Rikke Weinreich
rikke.weinreich.mortensen@regionh.dk
eller privat: bisse-rikke@email.dk
Telefon: Direkte 38 64 10 34 / 38 64 10 31

P. Pædiatri

Behandling og træning af børn født med cerebral parese
Helene Elsass Centret, Holmegårdsvej 28, 2820 Charlottenlund
Leder Peter Esben Bilde
pe@elsasscenter.dk
Telefon: 3965 8500

Tykke børn
Julemærkehjemmet Kildemose, Kildemosevej 15, 310 Ølsted
Forstander Lene Schou
kildemose@julemaerket.dk
lene.schou@julemaerket.dk
Telefon: 4774 9135

 

Besøg Ronald Mc Donald, Huset ved RH og se hvordan huset fungerer
RH, Juliane Mariesvej 12, 2100 København Ø
Chef Karen Hansen
kbj@rmhus.dk
Telefon: 3524 5000

Børn og fedme
Centerholmen 14, 1., 2670 Greve
Praktiserende læge Pia Müller
Telefon: 4390 2264

Spiseforstyrrelser hos børn og unge
Annette Hillersborg
Sygeplejerske, klinisk sygeplejespecialist
Herlev Hospital – Børneafdeling E 110
Herlev Ringvej 75
2730  Herlev
annette.hillersborg@regionh.dk
Tlf. 3868 5023

Børn og unge som pårørende
Det Nationale Sorgcenter
Chefkonsulent Birgitte Grube
bg@sorgcenter.dk 

Center for Børn og Unges Sundhed
Sygeplejerske Aya Elli Tiku
Vestre Allé 5
3500  Værløse
tiku-fynboe@cool.dk

Indsatser for sårbare børn og unge
Halsnæs Familiehus
Leder Bettina Fjeldal Tonsdal
bettina@fjeldal.dk

Smertefulde procedurer hos børn
Børnesmertesygeplejerske Gitte Aagaard
gitte.bruun.aaagaard@regionh.dk

 

R. Rejsemedicin

Rejsemedicin og udlandsvaccinationer
Praktiserende læge Bo Gerdes
Bo.gerdes@dadlnet.dk
Telefon: 4656 1681

 

R. Reumatologi

Leddegigt, spondylartrit og psoriasisgigt
Afdelingssygeplejerske, KKHH Anette Brylov
anettebylov@hvh.regionh.dk
Telefon 3632 2384
Mobil 5942 3669

 

U. Undervisere i lokale områder

Teamet i Ballerup/Furesø/Herlev SHS
(specialiseret hjemmesygepleje)
Anne Marie Bergstrøm Mølbæk
Anne-marie.bergstroem.moelbaek01@regiohh.dk

 

Tilbud fra Sundhedsplejen
Sundhedsplejerske Camilla Kvanner Aasvang
Montebello Allé 32
3000 Helsingør
ckvanneraasvang@yahoo.com

Bornholm

Åben anonym rådgivning på Bornholm
Socialrådgiver Allan Kofod
allan.kofod@brk.dk

Laboratoriets arbejde og rundvisning på Bornholms Hospital
Birgitte Tolstrup – sekretær
sekr@aasen38.dk


Gladsaxe

Samarbejde mellem lægepraksis og sundhedsplejen i Gladsaxe
Maj-Britt Bockelund – Sundhedsplejerske
bockelund@os.dk

Y. Yderligere emner

Palliation
Klinisk sygeplejespecialist Jesper G. Rasmussen
elfiretone@gmail.com

 

Skam
Konsulent Berit Weigand Berg
berit@berg-berg.dk

 

PTSD, diagnose og behandling
Psykoterapeut Liselotte Veistrup
likve@hotmail.com

 

Bedemandens opgaver
Bedemand Lone Møller
lonebedemand@hotmail.com

 

Samtalen (også telefonsamtalen) om seksualitet og sexmedicin
Denne underviser koster mere end honoraret på 1600 kr.
men kan forsvares hvis i er min. 3 grupper der slår sig sammen.
Speciallæge, specialist i klinisk sexologi Jesper Bay-Hansen
jesper-bay-hansen@dadlnet.dk
Mobil: 22116997

 

MRSA udredning, behandling og kontrol
Hygiejnesygeplejerske Helle Neustrup
helle.henny.neustrup.johansen@reghionh.dk

 

Kroppens sprog i professionel praksis
Lektor Helle Winther
hwinther@nexs.ku.dk