Emnebank

Undervisning

S. Stress

 

Overskrift Underviser Kontakt
Mindfulness/pas på dig selv i en travl hverdag Læge Trine Rønnov trine@stresslaege.dk

nl/0kt.2020

 

F. Fodterapeut

Smertebehandling af fødder
Fodterapeut Trine Rud Andresen
trinerud@gmail.com
Mobil 29727057

Fodbehandling
Kiropraktor Thomas Sønderkær Meyer
thomas_meyer@hotmail.com

Fødder
Statsaut. fodterapeut Amahlie Friis
amahlie@eriksminde.dk

Fodstatus
Fodterapeut Lore Anastassia Stuhr
info@fodpaadet.dk

A. Almen medicin

Endokrinologisk afd. på Frederiksberg
Overlæge Søren Urhammer
soeren.asger.urhammer@regionh.dk

 

Søvnapnø og CPAP behandling
Sygeplejerske Christina Basse
christina.basse@gmail.com

 

Insulinbehandling
Konsultationssygeplejerske Heidi Dyrberg
heididyrberg@jubii.dk

 

Allergi og høfeber
Universitetsparken 4, 4000 Roskilde.
Rådgivningschef Betina Hjorth, Astma Allergi Danmark, Astma Allergi Foreningen
bh@astma-allergi.dk
Telefon: 4343 5911

Allergi i praksis
Speciallæge Holger Mosbech
h.mosbech@dadlnet.dk

 

Kunsten at glædes i en travl hverdag
Denne underviser koster mere end honoraret på 1600 kr.
men kan forsvares hvis i er min. 3 grupper der slår sig sammen.
Speciallæge Jesper Bay Hansen
jesper-bay-hansen@dadlnet.dk

Den travle hverdag
Cand.psyk. Ove Schroll
ove@schroll.dk

 

KOL
Kildebakkegårds Allé 168, 2860 Søborg.
Konsultationssygeplejerske Lise Piontek
lisapiontek@hotmail.com
Telefon: 2093 4535

D. Demens

Gentofte Kommunes tilbud til demente og deres pårørende
Kontakt : Sygeplejerske og demens koordinator Majbritt Joost
mjbo@gentofte.dk
Telefon: 39 80 65 55

 

D. Dermatologi

Overskrift Underviser Kontakte
Sårbehandling Maria Plaschke, Sårspecialist
og hjemmesygeplejerske
plaschkemaria@gmail.com
 
Hudkræft, solskader, analeksem, dermatologiske sygdomme Speciallæge Ida Marie Stender stender@dadlnet.dk 
Telefon: 3963 1182
Fax: 3963 3070

 

 

E. Etik

Desværre ingen underviser

Overskrift Underviser Kontakt

nl/0kt.2020

F. Forebyggelse/Sundhedscentre

 

Overskrift Underviser Kontakt
Rygestop / Substitution Sundhedskonsulent Lone Just ljust3060@hotmail.com
Sundhedspleje til hjemløse Bodil Stavad – Sygeplejerske i SundhedsTeam ld53@sof.kk.dk
Telefon: 27648400
Kost og forebyggelse Læge Tobias Schmidt Hansen tobias.schmidt.hansen@gmail.com

nl/0kt.2020

 

 

F. Fysioterapi

Bækkenet på godt og ondt
Adressen: Classensgade 37 2., 2100 Kbh Ø.
Kontakt : Fysioterapeut  Birthe Bonde
birthebonde@mail.dk
Telefon: 3538 3465

Bevægeapparatet
Hvordan håndteres akutte bevægelsesapparatlidelser i telefonen?
Jacob Westloft – kiropraktor og chef i Westloft Kiropraktorerne
jacob@westloft.dk

 

F. Førstehjælp

 

Overskrift Underviser  Kontakt
Hjertestop – Inddelt i seancer Sygeplejerske Michael Kammer Jensen kammer.jensen@gmail.com
Telefon: 23727295
1. Teori http://teamkonsulenterne.dk/instruktorer
 2. Praktiske øvelser

nl/0kt.2020

G. Gynækologi

Fertilitetsbehandling
Gynækolog Svend Lindenberg
Lygten 2C, 4.th., 2400 København NV.
info@copenhagenfertilitycenter.com

Fertilitet
Dansk Fertilitets Klinik
Læge Hans Krog
hans@danfert.dk

Fertilitetsbehandling og -udredning
Fertilitetsklinikken Trianglen
Overlæge, dr.med. Kåre Rygaard
kaare.rygaard@dadlnet.dk

 

 

Gynækologi i speciallægepraksis
Speciallæge i gynækologi/obstetrik, ph.d. Tri Huu Nguyen
tri@dadlnet.dk

Overgangsalderen
Speciallæge Birgit Arentoft
b.arentoft@speciallaege.dk

P-piller og overgangsalder
Speciallæge Christine Felding
ch.felding@dadlnet.dk

 

Kønssygdomme
Kontaktperson: Robert Holm Jensen fra Sex og Samfund
Gynækologisk overlæge Charlotte Wilken
rhj@sexogsamfund.dk

 

Kønssygdomme
Læge Jacob Peter Tolstrup
Klinik for Kønssygdomme
jacob.peter.tolstrup@regionh.dk

Kønssygdomme
Læge Jesper Grønlund Holm
jespergholm@gmail.com

 

 

H. Hjerte-kar sygdomme

EKG
Læge Kaare Rossel, Valmuemarken 26, 2830 Virum.
Sygeplejerske Julie Rossel
rossel.julie@gmail.com
Tlf: 4585 2758

Hjertesygdomme
Speciallæge Søren Strange
Hold-an Vej 5, 2750 Ballerup
strange@hjerteklinikken.dk

Den kardiologiske Patient
md, PhD, post.doc. Martina de Knegt
martinadeknegt@gmail.com

M. Misbrug

 

Overskrift Underviser Kontakt
Rusmiddelbehandling
Brydehuset  i  Ballerup
Ann Dorte Ahrenskjær – Centerleder ada@balk.dk
Majorgården Alkoholisme (1) Vibeke Hellmann.    Infochef Mail: vibeke-hellmann@majorgaarden.dk
Telefon: 4970 7770
Blå Kors, Tåstrup Mail: blaa-kors-pensionat@htk.dk
Telefon: 4399 8171

nl/0kt.2020

 

N. Neurologi

Den Svære Hovedpine / Migræne
Kontakt: Sygeplejerske Annette Rasmussen eller Annette Jonasson
Dansk Hovepinecenter, Glostrup Hospital
hovedpine@regionh.dk
Telefon: 3863 2062

 

 

O. Obsterik

Update gravide og nybagte mødre
Jordmoder Birgitte Kruse
Telefon: 2871 0462

 

Overlæge og speciallæge i gynækologi og obstetrik
Helle Zingenberg
info@ultralydklinikken.dk
Telefon: 3332 4045

 

Det nyfødte barn
Sundhedsplejerske/underviser Eva T. Lisse
eva.toftkaer.lisse@gmail.com

O. Onkologi

 

Overskrift Underviser Kontakt
Kajaktilbud til kræftramte Kajakklubben PALO i Charlottenlund
Erik Bidsted
erik.bidsted@gmail.com
Palliation Overlæge Eva Glud eva.glud@regionh.dk
Kræftramte patienter Sundhedscenter for kræftramte Telefon: 2637 3729
Den palliative aflastningsenhed København Håndværkerforeningens Plejehjem
Afdelingssygeplejerske Hanne Bech, Palliativ enhed København
Telefon: 3954 9390
Hospice og udgående Hospiceteam Sygeplejerske Lene Pedersen leneped@live.dk
 
Arresødal Hospice info@arresoedal-hospice.dk

nl/0kt.2020

 

O. Ophtalmologi

Overskrift Underviser Kontakt
Øjensygdomme Øjenlægerne Glostrup Centrum
Markus Diamant & Niels Rath
ojenlaegerne@live.dk
Telefon: 4320 7040

nl/0kt.2020

 

O. Otologi

ØNH sygdomme
Henrik Orkild – Speciallæge
henrikorkild@gmail.com

 

P. Psykiatri

 

Overskrift Underviser Kontakt
Stress Jens Anders Andersen
Beskæftigelseskonsulent
jens.a66@hotmail.com
Spiseforstyrrelser BBH; Børne- & Ungdomspsykiatriske afd.
Afd. sygeplejerske Rikke Weinreich
rikke.weinreich.mortensen@regionh.dk
eller privat: bisse-rikke@email.dk
Telefon: Direkte 38 64 10 34 / 38 64 10 31

nl/0kt.2020

 

P. Pædiatri

 

Overskrift Underviser Kontakt
Besøg Ronald Mc Donald, Huset ved RH og se hvordan huset fungerer Chef Karen Hansen kbj@rmhus.dk
Telefon: 3524 5000
Børn og fedme Praktiserende læge Pia Müller Telefon: 4390 2264
Tykke børn, Julemærkehjemmet Kildemose, Kildemosevej 15, 310 Ølsted Forstander Lene Schou kildemose@julemaerket.dk
lene.schou@julemaerket.dk
Telefon: 4774 9135
Børn og unge som pårørende
Det Nationale Sorgcenter
Chefkonsulent Birgitte Grube bg@sorgcenter.dk 
Center for Børn og Unges Sundhed Sygeplejerske Aya Elli Tiku
Mimersgade 41 1. 2200 N
tiku-fynboe@cool.dk
5161 9761
Indsatser for sårbare børn og unge Halsnæs Familiehus
Leder Bettina Fjeldal Tonsdal
bettina@fjeldal.dk

nl/0kt.2020

R. Rejsemedicin

Rejsemedicin og udlandsvaccinationer
Praktiserende læge Bo Gerdes
Bo.gerdes@dadlnet.dk
Telefon: 4656 1681

 

U. Undervisere i lokale områder

Teamet i Ballerup/Furesø/Herlev SHS
(specialiseret hjemmesygepleje)
Anne Marie Bergstrøm Mølbæk
Anne-marie.bergstroem.moelbaek01@regiohh.dk

 

Tilbud fra Sundhedsplejen
Sundhedsplejerske Camilla Kvanner Aasvang
Montebello Allé 32
3000 Helsingør
ckvanneraasvang@yahoo.com

Bornholm

Åben anonym rådgivning på Bornholm
Socialrådgiver Allan Kofod
allan.kofod@brk.dk

Laboratoriets arbejde og rundvisning på Bornholms Hospital
Birgitte Tolstrup – sekretær
sekr@aasen38.dk


Gladsaxe

Samarbejde mellem lægepraksis og sundhedsplejen i Gladsaxe
Maj-Britt Bockelund – Sundhedsplejerske
bockelund@os.dk

Y. Yderligere emner

Palliation
Klinisk sygeplejespecialist Jesper G. Rasmussen
elfiretone@gmail.com

 

Skam
Konsulent Berit Weigand Berg
berit@berg-berg.dk

 

PTSD, diagnose og behandling
Psykoterapeut Liselotte Veistrup
likve@hotmail.com

 

Bedemandens opgaver
Bedemand Lone Møller
lonebedemand@hotmail.com

 

Samtalen (også telefonsamtalen) om seksualitet og sexmedicin
Denne underviser koster mere end honoraret på 1600 kr.
men kan forsvares hvis i er min. 3 grupper der slår sig sammen.
Speciallæge, specialist i klinisk sexologi Jesper Bay-Hansen
jesper-bay-hansen@dadlnet.dk
Mobil: 22116997

 

MRSA udredning, behandling og kontrol
Hygiejnesygeplejerske Helle Neustrup
helle.henny.neustrup.johansen@reghionh.dk

 

Kroppens sprog i professionel praksis
Lektor Helle Winther
hwinther@nexs.ku.dk