KAP-H 2020 Store Praksis dag

Store Praksisdag GENTAGES 30.1.2020

Så kan du kontakte sekretær Dina Ærø Hansen‎ i KAP-H kontaktes enten via e-mail til kap-h@regionh.dk eller tlf. 3866 5392.

På gensyn!