Årsmøde 2019

“Det samarbejdende nære sundhedsvæsen, hvordan kan praksispersonalet bidrage “ var overskriften på RIV ÅRSMØDE 2019

som blev afholdt på “Kvindernes kampdag” på Arbejdermuseet.

Bestyrelsen siger TAK for et dejligt Årsmøde.

TAK til alle som valgte at bruge en dagen på RIV.

Årsmødet startede kl. 12 med sandwich.

Alle kom glade og forventningsfulde, som altid,. Tak for det!

Generalforsamlingen forløb uden problematikker, fremført af bestyrelsens formand, Jane Giessing.

Formandens beretning med gennemgang af bestyrelsens arbejde gennem det foregående år.

Årsmødet 2018. Bestyrelsens visionsmøde & gruppeledermøde. Store Praksisdag, de lokale gruppers møder og deres mange emner.
Opdatering af emnebanken er på vej og en fortløbende proces.

Planlægning af Genopstarts-hjælp-møde til grupper, der har det svært eller står uden gruppeleder.

Er man interesseret i, at høre om regnskabet henvises til Markus Hahn i PLO hovedstaden.

Jane Giessing, Gitte Mailandt modtog genvalg.
Dorthe Fromberg trådte ud af bestyrelsen, da hun ikke er ansat i praksis mere.
Vi takkede Dorthe, for hendes lange engagement først som Gruppeleder i Søborg gruppen og sidenhen i bestyrelsen.
Over de næste 4-5 år står bestyrelsen med udsigt til et generationsskifte.
For at vi ikke kommer til at stå med lutter nye bestyrelsesmedlemmer, har vi besluttet at arbejde på en langsigtet plan.

Eva Bering gruppeleder i Rivejernet har vist interesse for bestyrelsesarbejdet og stiller op som nyt medlem.
Henriette Makwarth gruppeleder gennem mange år i Blæksprutterne, stiller op som suppleant, og vil på denne måde får indsigt i bestyrelsesarbejdet.
Begge blev valgt med klapsalver fra salen. Vi byder dem velkommen i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved Bestyrelsens visionsmøde 23/5 – 24/5 2019

ALLE GRUPPELEDER/ ASSISTENTER DER REPRÆSENTEREDE JERES GRUPPE BLEV HONORERET MED EN LÆKKER BODYSHAMPOO

Efter generalforsamlingen kom

Trille Band med Mette Marckmann og sang “ Hej Søster” sammen med hele salen.
Dagens undervisning var med Anita Mink og Ulrik Lange, som allerede arbejder sammen i PLO regi om netop dagens overskrift. “Det samarbejdende nære sundhedsvæsen”

Anita Mink,

speciallæge i almen medicin og Praktiserende læge på Frederiksberg siden 1999. Initiativtager og lægelig tovholder af Frederiksberg samarbejdsprojekt, tidligere PLO-K formand på Frederiksberg.

Ulrik Lange,

Chefkonsulent i konsulenthuset Cubion og har de sidste 25 år arbejdet med ledelse, organisation og udvikling i almen praksis og kommuner – herunder udvikling af almen praksis’ samspil med andre aktører i sundhedsvæsnet.

Dagen blev krydret med undervisernes oplæg, jeres bidrag, vekslende med opgaver og drøftelser i mindre grupper samt fælles diskussioner.

Vi afsluttede dagen med indlæg af Historiker Astrid Elkjær Sørensen,

Astrid har skrevet om kvindefagenes langtfra fuldførte ligestillingsprojekt og har tidligere deltaget her på Arbejdermuseet’s arrangement “Kickstart Kvindernes Kampdag”.

Det var en fornøjelse at høre hende fortælle om

“Pæne pigers oprør -fortællingen om de offentlige omsorgsfags lange kamp for ligeløn”

Dagen foregik i de flotte og historiske rammer på Arbejdermuseet med den bedste service, og imødekommenhed fra stedets personale. Det fungerede fantastisk!

Gennemgående stor tilfredshed med Anita og Ulrik med gode evalueringer om undervisningsformen, relevant emne , nogle arbejdede allerede med emnet og mente ikke noget nyt. Andre sagde ,vigtigt med samarbejdet og tog “noget” med hjem. Svært at få implementeret i hverdagen. God debat, inspiration/indspark.

Andre evalueringer var – Dejlig stemning. Skønne undervisere med fantastisk drive.
Et par deltagere var ikke til gruppediskussion.

Astrid – Du tog os med storm! Du fik ++karakterer hos alle, godt indlæg, informativ, dygtig og med humor. Noget at tænke over. En enkelt savnede noget ping-pang til sidst – det var jo fredag! Det klarede Astrid.
Det var nogle af stikordene fra jer der deltog. Tak

Mens der blev gjort klar til middag var der tid til, at se udstillingen med en quiz udarbejdet af Arbejdermuseet.

Så bestemt en dejlig dag med masser af positive deltagere –
hvor vores mandlige kolleger var ved vi ikke, måske turde de ikke møde op denne dag!

Vi fra bestyrelsen vil sige tak til Jer. Vi synes også dagen var fantastisk!

Husk datoer:
Gruppeledermøde 2019 4. Oktober
Årsmødet 2020 MANDAG DEN 9.marts BEMÆRK ÆNDRET UGEDAG.
På bestyrelsens vegne
Nina