Årsmøde 2020

RIV-årsmøde
“Børne-unge psykiatri 2020”
&
“Fortællekoncert” med Mathilde Falch
Skuespilhuset

Mandag den 9. marts 2020 kl. 12 – 20.
Vi bød velkommen med en fællessang – og trods den alvorlige situation vedr. Corona virus i Danmark mødte 110 personer op.
Der var en del afbud/udeblivelser på dagen (præcist 41), hvilket vi ikke kunne stille noget op over for.
Der havde været kontakt nogle dage før med Skuespilhuset som ikke ville aflyse arrangementet og vi valgte at gennemføre.

Generalforsamlingen og regnskab blev aflagt af formanden Jane.
66 lokale RIV-møder afholdt i 2019 – et lille fald i forhold til forrige år.
Jobrotation har i 2019 givet liv til 2 nye grupper, som er vant til RIV-møder fra tidligere ansættelse.
Gen-ostartsmøde gav liv i 5 grupper – så det nytter.
Valg til bestyrelsen:

Nina og Anne-Julie blev genvalgt.
Hanne Schjellerup modtog ikke genvalg
i stedet trådte
Henriette Markwarth og
Helle Westergaard ind
Bestyrelsen består igen af 7 medlemmer + 2 læger og 1 økonomiperson fra PLO H.

”Børne-unge psykiatri 2020”

Vi mødte udfordringer nogle dage før arrangementet, da de 2 undervisere fra RegionH BUC meldte afbud pga. situationen med Corona virus. I stedet trådte familiekonsulent og sygeplejerske Kis Steen (tidligere ansat i BUC, nu ansat i Khb.s kommune) til med kort varsel. Hun gjorde det godt, men mange input, hvordan praksis kan tackle problematikker hos børn og unge, et vidt spænd i alderen 0 – 17 år, hvordan henvise, hvordan de forskellige børnegrupper behandles/bor i dagafsnit/døgnindlæggelser/opbygge fortrolighed med voksne. ”Børn med en anderledes hjerne”. Forebyggende arbejde (børn kommer ikke i skole!) og ikke mindst angstproblematikken hos børn og unge. Samfundet stiller større og større krav – de unge er ikke særlig robuste og stiller store krav til sig selv.
Meget informativt introduktion, hvordan børn og unge kommer på fode igen.
God dialog med spørgsmål fra salen.

“Fortællekoncert” ned Mathilde Falch

Mathilde Falch fortalte om hendes misbrugsproblemer og om at slås med dæmoner. Indlæggelse og behandling. Et meget ærligt og rørende indlæg krydret med hendes meget personlige sange.
Mange spørgsmål fra salen, som Mathilde beredvilligt svarede på.
En fin afslutning på dagen med et meget aktuelt emne.

Under middag summen og erfaringsudveksling.

Datoer til kalenderen :
Gruppeledermøde : 2020 23.oktober
Årsmøde : 2021 12. marts

Referent: Hanne Schjellerup