Årsmøde 2022

                                                                                          Nordisk Film Valby 11 marts 2022

Dagen startede kl.12.30 med indtjekning og sandwich.

Herefter årets generalforsamling og formandens Jane`s beretning.
På valg i år er Anne-Julie, Henriette og Helle, alle modtog genvalg + nyt bestyrelsesmedlem valgt ind , velkommen til Helene .
Vi tog afsked med bestyrelsens mange årige arbejdssomme næstformand Nina Lakner. Hun lader sig pensionere. 

 

                                                                                          Herefter til dagens emne kvinders seksualitet i alle aldre:
                                                                    Oplægsholder Gitte Vittrup, Sygeplejerske og specialist i sexologisk rådgivning.

Kvinders sundhed og seksualitet i forhold til kronisk sygdom. Grundig gennemgang af hvad seksualitet er og hvordan det er forskelligt fra person til person. Gennemgik her WHO definition på hvad seksualitet er .
Snak om hvornår det er relevant at tale om seksualitet og hvorfor det er så svært at tale om? Gav os gode og brugbare fif til hvordan vi kunne have det på vores dagsorden, i forhold til kronikere.
Gennemgang af PLISSIT-modellen, som forklarer at det at sætte ord på emnet, viser at vi som personale/behandler tilkendegiver at det er legalt at tale om HVIS patienten har behov for det. Kom med cases fra hverdagen.
Viste slides  (Se slides nedenfor) over normale aldringsforandringer og løsninger til disse problematikker. Rigtig god til at inddrage alle i salen og god til at besvare alle spørgsmål og ikke lade sig distrahere.

Dagen sluttede af med en rigtig fin rundvisning på Nordisk film og en dejlig 2 retters menu..