Undervisningsbanken

Der har været ”hovedrengøring” i emnebanken og nye emner er tilkommet. Oplever du mangler eller forkerte oplysninger så skiv til bestyrelsen.
Bestyrelsen håber I finder det brugbart, når I skal finde en underviser. Bl.a. kan nævnes:

  • Samtalen (også telefonsamtalen) om seksualitet og sex medicin
  • Kunsten at glædes i en travl hverdag
  • Mærk efter! – og gør det i tide. Læge Jesper Bay-Hansen, højere honorar se nedenfor.
  • Flere nye fodterapeuter.
  • Kroppens sprog i professionel praksis. Lektor Helle Winther

Evalueringerne lægger vi ind til inspiration for dit næste møde.
Vi håber I vil gøre brug af undervisningsbanken.

  • Honorar til underviser : 1600 kr og aftales individuelt
    Overstiger honoraret væsentligt det nævnte kan det kun forsvares, hvis I slår jer sammen og er flere grupper om dette emne / den underviser.
  • Fortæring er der 65 kr. pr. deltager.

Information om udbetaling af udlæg henvises til fanen “Blanketter”.

Vi modtager gerne tilbagemeldinger med ris og ros og gerne med supplerende emner eller Oplever du mangler eller forkerte oplysninger så skriv til : nina@riv-regh.dk

Endokrinologisk afd. på Frederiksberg
Overlæge Søren Urhammer
soeren.asger.urhammer@regionh.dk

Søvnapnø og CPAP behandling
Sygeplejerske Christina Basse
christina.basse@gmail.com

Insulinbehandling
Konsultationssygeplejerske Heidi Dyrberg
heididyrberg@jubii.dk

Allergi og høfeber
Universitetsparken 4, 4000 Roskilde.
Rådgivningschef Betina Hjorth, Astma Allergi Danmark, Astma Allergi Foreningen
bh@astma-allergi.dk
Telefon: 4343 5911

Allergi i praksis
Speciallæge Holger Mosbech
h.mosbech@dadlnet.dk

Kunsten at glædes i en travl hverdag
Denne underviser koster mere end honoraret på 1600 kr.
men kan forsvares hvis i er min. 3 grupper der slår sig sammen.
Speciallæge Jesper Bay Hansen
jesper-bay-hansen@dadlnet.dk

Den travle hverdag
Cand.psyk. Ove Schroll
ove@schroll.dk

KOL
Kildebakkegårds Allé 168, 2860 Søborg.
Konsultationssygeplejerske Lise Piontek
lisapiontek@hotmail.com
Telefon: 2093 4535

Gentofte Kommunes tilbud til demente og deres pårørende Kontakt : Sygeplejerske og demens koordinator Majbritt Joost mjbo@gentofte.dk Telefon: 39 80 65 55
Sårbehandling Maria Plaschke, Sårspecialist og hjemmesygeplejerske plaschkemaria@gmail.com Hudkræft, solskader, analeksem, dermatologiske sygdomme Speciallæge Ida Marie Stender stender@dadlnet.dk Telefon: 3963 1182 Fax: 3963 3070

Desværre ingen underviser

Smertebehandling af fødder
Fodterapeut Trine Rud Andresen
trinerud@gmail.com
Mobil 29727057

Fodbehandling
Kiropraktor Thomas Sønderkær Meyer
thomas_meyer@hotmail.com

Fødder
Statsaut. fodterapeut Amahlie Friis
amahlie@eriksminde.dk

Fodstatus
Fodterapeut Lore Anastassia Stuhr
info@fodpaadet.dk

Rygestop / Substitution
Sundhedskonsulent Lone Just
ljust3060@hotmail.com

Sundhedspleje til hjemløse
Bodil Stavad – Sygeplejerske i SundhedsTeam
ld53@sof.kk.dk
Telefon: 27648400

Kost og forebyggelse
Læge Tobias Schmidt Hansen
tobias.schmidt.hansen@gmail.com

Bækkenet på godt og ondt
Adressen: Classensgade 37 2., 2100 Kbh Ø.
Kontakt : Fysioterapeut Birthe Bonde
birthebonde@mail.dk
Telefon: 3538 3465

Bevægeapparatet
Hvordan håndteres akutte bevægelsesapparatlidelser i telefonen?
Jacob Westloft – kiropraktor og chef i Westloft Kiropraktorerne
jacob@westloft.dk

Hjertestop – Inddelt i seancer
1. Teori
2. Praktiske øvelser
Sygeplejerske Michael Kammer Jensen
kammer.jensen@gmail.com
Telefon: 23727295
http://teamkonsulenterne.dk/instruktorer

Fertilitetsbehandling
Gynækolog Svend Lindenberg
Lygten 2C, 4.th., 2400 København NV.
info@copenhagenfertilitycenter.com

Fertilitet
Dansk Fertilitets Klinik
Læge Hans Krog
hans@danfert.dk

Fertilitetsbehandling og -udredning
Fertilitetsklinikken Trianglen
Overlæge, dr.med. Kåre Rygaard
kaare.rygaard@dadlnet.dk

Gynækologi i speciallægepraksis
Speciallæge i gynækologi/obstetrik, ph.d. Tri Huu Nguyen
tri@dadlnet.dk

Overgangsalderen
Speciallæge Birgit Arentoft
b.arentoft@speciallaege.dk

P-piller og overgangsalder
Speciallæge Christine Felding
ch.felding@dadlnet.dk

Kønssygdomme
Kontaktperson: Robert Holm Jensen fra Sex og Samfund
Gynækologisk overlæge Charlotte Wilken
rhj@sexogsamfund.dk

Kønssygdomme
Læge Jacob Peter Tolstrup
Klinik for Kønssygdomme
jacob.peter.tolstrup@regionh.dk

Kønssygdomme
Læge Jesper Grønlund Holm
jespergholm@gmail.com

EKG
Læge Kaare Rossel, Valmuemarken 26, 2830 Virum.
Sygeplejerske Julie Rossel
rossel.julie@gmail.com
Tlf: 4585 2758

Hjertesygdomme
Speciallæge Søren Strange
Hold-an Vej 5, 2750 Ballerup
strange@hjerteklinikken.dk

Den kardiologiske Patient
md, PhD, post.doc. Martina de Knegt
martinadeknegt@gmail.com

Rusmiddelbehandling
Brydehuset i Ballerup
Ann Dorte Ahrenskjær – Centerleder
ada@balk.dk

Majorgården
Alkoholisme (1)
Vibeke Hellmann. Infochef
Mail: vibeke-hellmann@majorgaarden.dk
Telefon: 4970 7770

Blå Kors, Tåstrup
Mail: blaa-kors-pensionat@htk.dk
Telefon: 4399 8171

Den Svære Hovedpine / Migræne
Kontakt: Sygeplejerske Annette Rasmussen eller Annette Jonasson
Dansk Hovepinecenter, Glostrup Hospital
hovedpine@regionh.dk
Telefon: 3863 2062

Update gravide og nybagte mødre
Jordmoder Birgitte Kruse
Telefon: 2871 0462

Overlæge og speciallæge i gynækologi og obstetrik
Helle Zingenberg
info@ultralydklinikken.dk
Telefon: 3332 4045

Det nyfødte barn
Sundhedsplejerske/underviser Eva T. Lisse
eva.toftkaer.lisse@gmail.com

Kajaktilbud til kræftramte
Kajakklubben PALO i Charlottenlund
Erik Bidsted
erik.bidsted@gmail.com

Palliation
Overlæge Eva Glud
eva.glud@regionh.dk

Kræftramte patienter
Sundhedscenter for kræftramte
Telefon: 2637 3729

Den palliative aflastningsenhed København
Håndværkerforeningens Plejehjem
Afdelingssygeplejerske Hanne Bech, Palliativ enhed København
Telefon: 3954 9390

Hospice og udgående Hospiceteam
Sygeplejerske Lene Pedersen
leneped@live.dk

Arresødal Hospice
info@arresoedal-hospice.dk

Øjensygdomme
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Markus Diamant & Niels Rath
ojenlaegerne@live.dk
Telefon: 4320 7040

ØNH sygdomme
Henrik Orkild – Speciallæge
henrikorkild@gmail.com

Stress
Jens Anders Andersen
Beskæftigelseskonsulent
jens.a66@hotmail.com

Spiseforstyrrelser
BBH; Børne- & Ungdomspsykiatriske afd.
Afd. sygeplejerske Rikke Weinreich
rikke.weinreich.mortensen@regionh.dk
eller privat: bisse-rikke@email.dk
Telefon: Direkte 38 64 10 34 / 38 64 10 31

Besøg Ronald Mc Donald
Huset ved RH og se hvordan huset fungerer
Chef Karen Hansen
kbj@rmhus.dk
Telefon: 3524 5000

Børn og fedme
Praktiserende læge Pia Müller
Telefon: 4390 2264

Tykke børn, Julemærkehjemmet Kildemose, Kildemosevej 15, 310 Ølsted
Forstander Lene Schou
kildemose@julemaerket.dk
lene.schou@julemaerket.dk
Telefon: 4774 9135

Børn og unge som pårørende
Det Nationale Sorgcenter
Chefkonsulent Birgitte Grube
bg@sorgcenter.dk 

Center for Børn og Unges Sundhed
Sygeplejerske Aya Elli Tiku
Mimersgade 41 1. 2200 N
tiku-fynboe@cool.dk
5161 9761

Indsatser for sårbare børn og unge
Halsnæs Familiehus
Leder Bettina Fjeldal Tonsdal
bettina@fjeldal.dk

Rejsemedicin og udlandsvaccinationer
Praktiserende læge Bo Gerdes
Bo.gerdes@dadlnet.dk
Telefon: 4656 1681

Mindfulness/pas på dig selv i en travl hverdag
Læge Trine Rønnov
trine@stresslaege.dk

Teamet i Ballerup/Furesø/Herlev SHS
(specialiseret hjemmesygepleje)
Anne Marie Bergstrøm Mølbæk
Anne-marie.bergstroem.moelbaek01@regiohh.dk

Tilbud fra Sundhedsplejen
Sundhedsplejerske Camilla Kvanner Aasvang
Montebello Allé 32
3000 Helsingør
ckvanneraasvang@yahoo.com

Åben anonym rådgivning på Bornholm
Socialrådgiver Allan Kofod
allan.kofod@brk.dk

Laboratoriets arbejde og rundvisning på Bornholms Hospital
Birgitte Tolstrup – sekretær
sekr@aasen38.dk

Gladsaxe

Samarbejde mellem lægepraksis og sundhedsplejen i Gladsaxe
Maj-Britt Bockelund – Sundhedsplejerske
bockelund@os.dk

Palliation
Klinisk sygeplejespecialist Jesper G. Rasmussen
elfiretone@gmail.com

Skam
Konsulent Berit Weigand Berg
berit@berg-berg.dk

PTSD, diagnose og behandling
Psykoterapeut Liselotte Veistrup
likve@hotmail.com

Bedemandens opgaver
Bedemand Lone Møller
lonebedemand@hotmail.com

Samtalen (også telefonsamtalen) om seksualitet og sexmedicin
Denne underviser koster mere end honoraret på 1600 kr.
men kan forsvares hvis i er min. 3 grupper der slår sig sammen.
Speciallæge, specialist i klinisk sexologi Jesper Bay-Hansen
jesper-bay-hansen@dadlnet.dk
Mobil: 22116997

MRSA udredning, behandling og kontrol
Hygiejnesygeplejerske Helle Neustrup
helle.henny.neustrup.johansen@reghionh.dk

Kroppens sprog i professionel praksis
Lektor Helle Winther
hwinther@nexs.ku.dk

Gruppeleder & assistent møde. Afholdes 12 november 2021 kl.9-16

2 fra hver gruppe. Hold øje med info om sted og emne.