Archives

Monthly Archive for: ‘september, 2015’

  • Aktiviteter i 2. kvartal 2015

    Der har været afholdt flere planlægningsmøder i dette kvartal og 2 grupper skal holde gen-opstartsmøder i september samt en hel ny gruppe, som skal holde opstartsmøde i september.  🙂 Ellers har grupperne holdt møder med følgende emner: Frk. Skrump/kostvejledning Besøg af jordemoder Forløbsprogrammer/forebyggende hjemmebesøg Akkreditering …

    Læs mere