Aktiviteter i 2. kvartal 2015

Der har været afholdt flere planlægningsmøder i dette kvartal og 2 grupper skal holde gen-opstartsmøder i september samt en hel ny gruppe, som skal holde opstartsmøde i september.  🙂

Ellers har grupperne holdt møder med følgende emner:

Frk. Skrump/kostvejledning

Besøg af jordemoder

Forløbsprogrammer/forebyggende hjemmebesøg

Akkreditering

Stofskiftelidelser

Blødningsforstyrrelser/prævention

Kvinder og hjertekarsygdomme.

Besøg:

Medicinsk Museum

Vridsløselille Statsfængsel

Ryg- og Genoptræningscentret København