Nyheder

Status over gruppernes aktiviteter 2. & 3. kvartal

Der er fortsat god aktivitet i grupperne. Hygiejne i praksisInfo om                                                                       Henvisninger til Sundheds- og Socialforvaltningen.Den svære hovedpine.Allergi i praksis.Fodterapi.Opdatering indenfor rejsemedicin.Hillerød Hospital;                                                     Laboratoriesamarbejde

Læs mere

Årsmøde 2021 - 27.august

Invitationen er sendt ud - og vi glæder os til at byde jer velkommen

Se mere i din mailboks, på hjemmesiden og på FB.