Nyheder

Status over gruppernes aktiviteter 2. & 3. kvartal

Der er fortsat god aktivitet i grupperne. Hygiejne i praksisInfo om                                                                       Henvisninger til Sundheds- og Socialforvaltningen.Den svære hovedpine.Allergi i praksis.Fodterapi.Opdatering indenfor rejsemedicin.Hillerød Hospital;                                                     Laboratoriesamarbejde

Læs mere

Gruppeleder & assistent møde. Afholdes 12 november 2021 kl.9-16

2 fra hver gruppe. Hold øje med info om sted og emne.