Status over gruppernes aktiviteter 2. & 3. kvartal

Der er fortsat god aktivitet i grupperne.

Hygiejne i praksis
Info om                                                                       Henvisninger til Sundheds- og Socialforvaltningen.
Den svære hovedpine.
Allergi i praksis.
Fodterapi.
Opdatering indenfor rejsemedicin.
Hillerød Hospital;                                                     Laboratoriesamarbejde mv.
Palliation.
Sårpleje i almen praksis.
Besøg Anstalten Herstedvester.
Gladsaxe Forebyggelsescenter                          Hvad kan vi bruge kræftkoordinationen i kommunen til?
Førstehjælp.
Ydelser i praksis.
Rundvisning i det nye sundhedshus
Akkreditering.2-3 grupper har holdt møde med Evaluering og Planlægning.

Vi håber I kan finde inspiration til netop Din gruppe.

Se i emnebanken.

Nina Lakner

Bestyrelsen