Lokale Riv grupper:
Helsingør, Hillerød, Hvidovre, Søllerød (Rudersdal og Holte) og GHC (Gentofte/Hellerup/Charlottenlund)

Kom med til vores planlagte gen-opstarts-& hjælpe møde. 22.2.22  16:30
Bestyrelsen glæder sig til at se jer fra de nævnte grupper – vi vil rigtig gerne hjælpe jeres gruppe igang.
Riv er en succes og bestyrelsen synes det er et vigtigt tilbud.

Du finder invitationen her

Tilmelding her 

På glædelig gensyn , på bestyrelsens vegne Helle Westergaard