Sommer hilsen 2024


Bestyrelsen ønsker hermed alle en rigtig god sommer 2024. Vi glæder os til fortsat godt samarbejde
med jer alle.
Det ses der bliver holdt gode og spændende møder i de enkelte RIV grupper rundt omkring, bliv
ved med det.
Mangler i inspiration til emner, så kig i undervisningsbanken på vores hjemmeside.
Undervisningsbanken – Undervisningsbanken – RIV-RegH
Administrationstid på afregninger er fortsat max 4 uger, ved problemer med afregningen, så
kontakt formand Jane Giessing: jane@riv-regh.dk
Husk at det altid er gruppelederne, der skal afregne og evaluerer møderne via blanketterne på
hjemmesiden. Vi ved godt, at der forhåbentlig ofte er andre i gruppen, der har arrangeret mødet,
men
bestyrelsen kan hermed bevare overblikket over, hvem der er gruppeledere, samt optimere
kommunikationen med grupperne.
Husk alle grupper har en kontaktperson fra bestyrelsen, se hvem på vores hjemmeside:
Grupper – RIV-RegH
Vores aktiviteter indtil videre i 2024
D. 8/3 Årsmøde på National museet hvor Bente Klarlund holdt oplægget ”Bliv yngre med
årene”
og Iman Rashid: Genvind kontrollen over dit liv og find den mentale balance i en
kaotisk verden.
D. 16/5 RIV bestyrelsen var repræsenteret ved Store Praksis Dag
Efter Årsmødet/ generalforsamlingen har vi i bestyrelsen konstitueret os, i 2024 er der ikke tiltrådt
nye medlemmer.
Næste år i 2025 har vi igen behov for nye medlemmer – så henvend dig gerne til en af os, hvis du
har lyst til at være med til at bevare det fantastiske lokale undervisningstilbud som RIV grupperne
er.
Se her hvem vi er og vores kontaktmail:
Grupper – RIV-RegH
Honorar underviser
Undervisningshonoraret er fortsat som nedenstående:
Timepris på 1000,- kr./time; der kan betales for 1, 1½ eller 2 timer – alternativt kan man give en
gavekurv til max 750 kr
Beløb på diæt er max 100 kr pr deltagende person
Se mere på:
Blanketter – RIV-RegH
Datoer 2024
Gruppeleder/gruppelederassistent sæt kryds i kalenderen:
Gruppeledermøde tirsdag d. 24/9 -2024 kl 8.30-15.30 på Kanalhuset Oven gaden Oven Vandet
62 A, 1415 København
Vi får besøg af Mette Juel Madsen, formidlet gennem Brobyggerne ved Ôzlem Cedik, hun vil
fortælle om uenigheder, konflikter og kunsten at navigere i dem. Invitation sendes til alle
gruppeledere, i må formidle videre til jeres gruppelederassistenter.
Se også nyheder, oplysninger påRIV-RegH eller i vores Facebook gruppe Riv-RegH
På Bestyrelsen vegne
GOD SOMMER
Gitte Mailandt, Næstformand Riv-RegH