Gruppernes mødeaktivitet 1. kvt. 2014

Der har været afholdt følgende møder i 1. kvartal 2014:

 • Spiseforstyrrelser hos børn
 • Vorter
 • Sår
 • Hjemmesygeplejerskens opgaver
 • Fodterapeutens arbejde
 • ØNH sygdomme
 • Forebyggelse i kommunenSundhedsplejens tilbud
 • Rygestop og substitutionspræparater
 • Den ældre patient i praksis
 • Behandling af akne og rosacea i praksis
 • Gadesygeplejersker
 • Demens
 • Kommunale sundhedstilbud
 • Hjertestop og anafylaksi

Desuden besøg hos:

 • Familieambulatoriet, Hvidovre Hospital
 • Apotek
 • Træningscenter (kommunalt)
 • Inspirationsbolig til ældre/handicappede
 • Samt et par planlægningsmøder.

Vi håber I kan finde inspiration til netop Din gruppe.

Se i emnebanken.

God sommer

Hanne Schjellerup, bestyrelsen