Håndtering af MRSA patienter i almen praksis – kursus 2020