Kære alle RIV medlemmer i RIV-RegH

OBS OBS – Forlænget administrationstid

Administrationen i PLO-H har for tiden store udfordringer med, at udbetale udlæg for forplejning og honorarer i forbindelse med afholdelser af jeres lokale RIV møder.

RIV-Bestyrelsen er i tæt kontakt med administrationen, og arbejder på højtryk, for at finde en løsning tidshorisonten er uvis, og derfor denne information.

RIV-Bestyrelsen vil informere løbende på  Facebook og via hjemmesiden www.riv-regh.dk

Vi vil gerne informere om proceduren ved refusion af udlæg og udbetaling af honorar:

 Blanketter der udfyldes via www.riv-regh godkendes af Formanden i RIV, og videresendes til  PLO -H`s administration, da det er PLO-H, der er administrator af de økonomiske midler i RIV.

Formanden i RIV er politisk valgt, og har IKKE adgang /mulighed for at udbetale pengene.

Vi glæder os over, at det i mange år trods alt har fungeret, og ser frem til, at de penge der er afsat til RIV, kan komme ud til jer noget hurtigere, end det sker nu.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen RIV-regH