Læger uden grænser – Referat til inspiration- Nordkysten

Tak for hyggeligt møde den 12/11 hos lægerne i Nørregade, Hundested.
I havde sørget for et rigtig fint arrangement med Læger uden Grænser, der var 20 tilmeldte hvoraf der kom 2 afbud.
2 havde meldt afbud til arrangementet (vi er i alt 31 der har meldt sig som interesserede i RIV-Nordkysten).
Til dem der ikke havde mulighed for at deltage, er der hermed et lille referat:
Først var vi alle lidt overraskede over at “underviseren” Taus ikke var læge eller sygepl., det som vi forbinder med Læger uden Grænser. Taus var uddannet bygningsinstruktør og arbejder hos Læger uden Grænser med logistik.
Det var meget spændende at få indsigt i hans meget betydningsfulde arbejde for organisationen. Han var meget spændende og inspirerende, og gav os stof til eftertanke. Han krydrede foredraget med gode billeder fra det virkelig liv med hans egne kommentarer. Han har været af sted 3 gange, og regnede med at skulle af sted igen til Filippinerne. Der var stor spørgelyst i RIV-gruppen.

Vi sluttede af med evaluering og nogle dejlige sandwich og salater samt hyggesnak på tværs af lægehusene.
Det var dejligt at se så mange og at RIV-Nordkysten lige så langsomt bliver større og større J.
Karen fra Kirkegade havde et lille opråb og mange ville gerne have det på skrift:
Der afholdes Diabetes Netværks møde 2 x årligt på Hillerød sgh. Alle der er interesserede i diabetes er velkomne.
Mødet er tværfagligt og for både primær og sekundær sektor. Hvis I er interesserede så kontakt sygeplejerske Karen, Lægerne Kirkegade, Frederiksværk
Diabetes Rehab Halsnæs mangler patienter. Alle DM 2 kan henvises, både nye og gamle.Henvisningen foregår elektronisk. Send journalnotat med pt.s oplysninger + HbA1c Chol, vægt og BT til træning og Aktivitet

Sæt allerede kryds.
Næste mødedato er d. 27/2-14 hvor emnet er Gadesygeplejersker og dette afholdes i Gribskov lægecenter/Lundehuset.
Yderligere info senere.
Mødet i april er datoen ændret til den 22. april 2014 og Kirkegade Frederiksværk tager sig af dette planlægningsmøde, hvor vi vil finde næste års datoer og planlægge hvad vi har lyst til at se/høre om.
Hvis der er personaler i jeres lægehus der er interesserede i at være med i RIV og som endnu ikke er kommet med på maillisten, så send mig lige deres mail, navn, lægehus og evt. tlf.nr.
Mange hilsner og god jul og godt nytår til alle
Fra Christina, Kirkegade