Spændende kurser om diabetes type 2, PLO E og Steno

Der er udviklet nye spændende kurser om diabetes type 2 i samarbejde mellem PLO-E og Steno Diabetes Center Copenhagen med deltagelse af KAP- H , Amager og Hvidovre hospital samt RIV-regH

Kurserne kører som et pilotprojekt i januar/februar, de koster 600-800 kr og er refusionsberettigede, så meld jer endelig hurtigt til, evt sammen med lægerne i jeres klinik.

Det drejer sig om følgende kurset, vær opmærksom på der er flere af hvert af kurserne.

1. Organisering af behandling og opfølgning af type2- diabetes i almen praksis

2. Patientcentreret tilgang til type 2 -diabetes og andre kroniske sygdomme

3. Behandling af type 2 -diabetes

Se overordnet:

https://plo-e.dk/type-2-diabetes-pilotprojekt

Her ser du oversigt over alle PLO-E kurser, hvor du kan tilmelde dig de enkelte kurser

https://plo-e.dk/aktuelle-personalekurser